STORY BUBBLES

Skills: Concepting, Psychologie, Strategie, Usability

Een interactieve installatie met als doel het inzichtelijk maken van hoeveel mensen dezelfde soort eerste herinnering delen. Dit werd gedaan door middel van gekleurde zeepbellen, die na het bedienen van een paneel, op een groot canvas uiteenspatten.

Naast dat dit een prachtig beeld oplevert, kan een doek ook gebruikt worden als data informatie. Zo zou deze installatie bij verschillende landen verschillende soorten kleurpatronen laten zien. Een land dat veel oorlog heeft gekend zou bijvoorbeeld veel meer rood op het doek kunnen krijgen t.o.v. een land als Nederland. Zo wordt data ook kunst.