GAME CONCEPT

Skills: Concepting, Psychologie, Strategie

  • Doelgroep Brainstrom

Tijdens dit project was het de bedoeling om middelbare scholieren zich bewust te maken van de ‘gevolgen’ van hun social media gebruik. De nadruk hierbij lag op het verzamelen van Big Data, en wat daar allemaal mee gebeurd.
Deze campagne werd in de vorm van een game gegoten. Hier was een interessante storyline, engaging characters en veel doelgroep onderzoek/doelgroep inzichten voor nodig.

Mijn aandeel in dit project lag dan ook voornamelijk op het concepten van de storyline en de doelgroep. Wanneer zouden er belangrijke plot twists komen? Hoe vertaald het verhaal zich naar de werkelijke wereld?
Ook was ik verantwoordelijk voor al het design van de game. Mijn tekeningen en character design werden vervolgens een op een overgenomen in Illustrator.